Om os.

Rune Willum


Karin har erfaring fra sin tidlige barndom med dressurridning på store heste. Hun havde egen hest

i Århus ridehal tilbage i 1970-erne. Hun har haft islandske heste siden 1992. Interessen er lige delt mellem sport, avl og træning af heste. Har i 2007 og 2008 bl.a. været med Jan, hos Albert Johnson

i Tyskland, for at arbejde med træning af heste.

Karin er uddannet folkeskolelærer.
Hun dygtiggør sig med ridningen løbende via kurser, undervisning og teori,
CHC Master Class adults 2018 - 2019 / 2019 - 2020
Daglig træner og underviser Møllegaard Islandsheste
Se evt. Karins CV under fanen "Øvrige tilbud"

Velkommen

Denne hjemmeside samler mine faglige interesseområder. Du kan finde mit CV , samt korte præsentationer af mine faglige udgivelser, linklister, og download af materialer, plakater og ideer. Jeg tager også ud og holder oplæg og workshops for årgangsteams, faglige teams, forvaltningsansatte, skoleledelser og skolebestyrelser.

Jeg arbejder med følgende interesseområder

Læsning og skrivning
Sproglig udvikling
Sprogbaseret undervisning
Faglig læsning
Ordblindhed
Dansk som andetsprog
Samarbejdende lærng og cooperative learning
Læsebånd
Evaluering
Jeg har arbejdet på mange niveauer med ovenstående områder - som underviser, konsulent, faglig leder og fagbogsforfatter. Jeg er ofte blevet spurgt om special-designede oplæg og workshops, og jeg elsker sådanne opgaver. Det har bragt mig i kontakt med tilgrænsende områder som: Aldersintegration, inklusion, skole & organisation, forvaltningsimpact og uddannelsesparathed samt med mange forskellige personalegrupper og institutioner: SFO, skoler, seminarier, kommuner, sprogskoler. pædagog- og ungdomsuddannelser.

Den røde tråd i ovenstående er en ambition at gøre skrift- og fagsproget tilgængeligt for alle børn og dermed være med til at skabe faglige succesfulde skoleliv, samt demokratisere elevernes adgang til uddannelserne efter folkeskolen.

Jeg tager gerne ud og holder oplæg inden for ovenstående emner, laver workshops eller efteruddannelsesforløb.

Skriv til: