Velkommen

Denne hjemmeside samler mine faglige interesseområder. Du kan finde mit CV , samt korte præsentationer af mine faglige udgivelser, linklister, og download af materialer, plakater og ideer. Jeg tager også ud og holder oplæg og workshops for årgangsteams, faglige teams, forvaltningsansatte, skoleledelser og skolebestyrelser.

Jeg arbejder med følgende interesseområder

Læsning og skrivning
Sproglig udvikling
Sprogbaseret undervisning
Faglig læsning
Ordblindhed
Dansk som andetsprog
Samarbejdende lærng og cooperative learning
Læsebånd
Evaluering
Jeg har arbejdet på mange niveauer med ovenstående områder - som underviser, konsulent, faglig leder og fagbogsforfatter. Jeg er ofte blevet spurgt om special-designede oplæg og workshops, og jeg elsker sådanne opgaver. Det har bragt mig i kontakt med tilgrænsende områder som: Aldersintegration, inklusion, skole & organisation, forvaltningsimpact og uddannelsesparathed samt med mange forskellige personalegrupper og institutioner: SFO, skoler, seminarier, kommuner, sprogskoler. pædagog- og ungdomsuddannelser.

Den røde tråd i ovenstående er en ambition at gøre skrift- og fagsproget tilgængeligt for alle børn og dermed være med til at skabe faglige succesfulde skoleliv, samt demokratisere elevernes adgang til uddannelserne efter folkeskolen.

Jeg tager gerne ud og holder oplæg inden for ovenstående emner, laver workshops eller efteruddannelsesforløb.

Skriv til: